Så lägger Hercules grunden för H&M:s nya butik och kontor

I Göteborg ska H&M ha sin nya butik klar 2022 och kontorslokalerna 2023. En ny fastighet byggs och Hercules sköter grundläggningsarbetet. Ett litet, väl sammansvetsat team genomför ett komplext jobb i en besvärlig miljö.

Så centralt det bara går att komma i Sveriges näst största stad – på Kungsgatan – är ett Hercules-team sysselsatta med att göra grundläggningsjobbet för vad som ska bli klädkoncernen H&M:s butik. Placeringen på Kungsgatan är en del i arbetets komplexitet.
– All annan verksamhet pågår ju samtidigt som vi gör vårt jobb. Så varje gång vi har en inkommande transport måste vi flytta på en av uteserveringarna intill. Det är trångt och ganska svåråtkomligt med en liten in- och utfart, men vi gör vad vi kan för att få jobbet gjort, säger Hercules platschef Anders Thorén.

Det är trångt runt omkring arbetsplatsen och det är trångt på arbetsplatsen då det centrala läget gör att det inte finns något ”svängrum”. Men det bekymrar inte Anders Thorén och hans team.
– Nej det är som det är och det är inte första gången vi jobbar med de här förutsättningarna. Så här ser det ofta ut, säger han och fortsätter:
– Vi har ett jobb vi ska göra och svårare behöver det inte vara.

Sponten kilade fast
På platsen där huset så småningom ska stå har man rivit tidigare bebyggelse. De kringliggande fastigheternas väggar omger marken där Hercules grundlägger. Fasaden mot Kungsgatan har sparats i sin helhet av antikvariska skäl. I januari började man med spont och pålning. Sponten består av AZ-dubbelplank och stålrörsspont.
– Det har varit lite knepigt med sponten eftersom den kilade fast. Tanken när sponten kilade fast var att trycka ner den men det gick inte. Då försökte vi slå ner den men det lät för mycket och störde alla runt omkring. Så vi fick vibrera ner sponten i stället, säger Anders Thorén.

Gjutna källargolv
Ett annat problem som man var tvungen att hantera var det gjutna källargolv som fanns under cirka halva markytan. Att golvet fanns där var väl kartlagt genom de grundliga sonderingar som föregått Hercules arbete.
– Vi fick borra hål var femte meter och sätta ner stålrörspålar, vilket tog lite tid men då kunde vi sätta spånt emellan så arbetet stod aldrig stilla.

I skrivande stund är man klara med pålning och spontning och smederna har tagit över stafettpinnen. Redan vecka 20 ska det mesta vara klart för Hercules del.
– Sen återstår bland annat demontage av hammarband och kapning av spont men det stora jobbet ska vi vara färdiga med då, säger Anders Thorén.

Därpå är det andra delar av NCC som tar vid med det fortsatta arbetet. Från att ett mindre Hercules-team jobbat med grundläggningen kommer projektet att växa i omfattning och som mest kommer cirka 55 personer arbeta samtidigt för att fastigheten ska stå klar sommaren 2023. Anders Thorén vill gärna peka på hur bra det fungerar att samarbeta över funktionsgränserna inom NCC.
– Det går verkligen toppenbra att jobba med kollegerna från övriga NCC. Det är riktigt bra folk och allt fungerar som det ska. Jag är helnöjd, avslutar han.

Framtidsbutik i Stockholm
Tidigare har NCC byggt HM:s flaggskeppsbutik, tillika framtidsbutik, vid Sergels torg i centrala Stockholm. Inför ombyggnationen genomfördes studiebesök runt om i Europa tillsammans med fastighetsägare och HM:s designteam. Detta för att samla inspiration och se över intressanta byggnationslösningar och materialval. Projektet präglades av en komplex design och byggprocess. Ombyggnationen genomfördes under ett års tid och den nya butiken stod klar och öppnades i samband med Black Friday 2019.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy