Organisation Hercules Sverige

Allt börjar med en bra grund. Det gäller inte bara grundläggning utan i högsta grad organisationer. Hercules organisation har utformats för att vi ska finnas där du finns. Via regionerna Nord, Syd och Stockholm kan Hercules Grundläggning snabbt vara på plats över hela Sverige. Våra norska kunder är varmt välkomna att vända sig till Hercules Fundamentering i Norge. Finns du i Danmark sätter Hercules Fundering en ära i att hjälpa dig där. Vi har även kompetens inom specialområden som jetinjektering och slitsmurar. Som kronan på verket levererar Hercules Armering förädlade armeringsprodukter direkt till din arbetsplats.

Har du frågor om Hercules Grundläggning, hör av dig till kommunikationsansvarig Johan Kvickström, tel 079-0787461, mailadress: johan.kvickstrom@ncc.se

Håkan Hakeröd, Tf Chef Hercules

405 14 GÖTEBORG

Tel: +46 70 359 94 80
E-post: hakan.hakerod@hercules.se

Johan Eirefors, Avdelningschef Region Nord

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: +46 70 512 20 02
E-post: johan.eirefors@hercules.se

Anders Thureson, Avdelningschef Region Stockholm

Herrjärva Torg 4, 170 80 Solna

Tel: +46 70 531 36 77
E-post: anders.thureson@hercules.se

Martin Fjellman, Avdelningschef Region Syd

Gullbergs Strandgata 2, 405 14 GÖTEBORG

Tel: +46 76 521 68 36
E-post: martin.fjellman@hercules.se

Petter Rylén, Chef Hercules Armering

Blixholmsvägen 4, 602 38 NORRKÖPING

Tel: 011-210678
E-post: petter.rylen@hercules.se

Eric Stenholm, Chefscontroller

Herrjärva Torg 4, 170 80 Solna

Tel: +46 79 078 88 45
E-post: eric.stenholm@hercules.se

Pernilla Bävermo, HR

Herrjärva Torg 4, 170 80 Solna

Tel: +46 79 07 28 048
E-post: pernilla.bavermo@ncc.se

Sara Bjurström, Business Support

Lågspänningsgatan 15, 72137 Västerås

Tel: + 46 70 088 77 31
E-post: sara.bjurstrom@hercules.se

Joakim Gullmark, Inköp

Herrjärva Torg 4, 170 80 Solna

Tel: 08-585 521 28
Mobil: +46 70 550 92 22
E-post: joakim.gullmark@hercules.se

Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy