Ett flexibelt Hercules kunde byta metod

I Kjula utanför Eskilstuna uppför Coop en lageranläggning som ska stå klart att tas i drift 2024. Hercules utför grundläggningen på en yta lika stor som tjugo fotbollsplaner eller 110 000 kvadratmeter.

Under hösten 2020 rivstartade Hercules arbetet med stor maskininsats.

– Vi tilldelades uppdraget i mitten av september, inledde provpålning i månadsskiftet september/oktober och drog igång på allvar första veckan i oktober med tre pålkranar, två egna och en inhyrd, säger produktionschef Staffan Stenberg, som ansvarar för Hercules affärer i Östergötland/Sörmland.

Grundläggningen var upphandlad att utföras med 6 600 betongpålar med en medellängd av 10 – 12 meter, men redan vid provpålningen upptäcktes att geologin var betydligt mer komplex och svårbemästrad än markundersökningen gav sken av.

– Vi konstaterade att marken var rik på block och att det var svårt att driva ner pålarna utan att de vandrade iväg eller slogs av, säger Staffan.

Betong byts mot stål
Larmet gick till Hercules uppdragsgivare i projektet. Ett snabbt metodbyte till stålrörspålar lockade inte eftersom det skulle fördubbla kostnaden för den omfattande grundläggningen.

– Eftersom varje betongpåle vi kunde få ner var en vinst för beställaren så bestämdes det att vi först och främst skulle använda betongpålar. Bara i de fall vi slog bort betongpålen skulle den ersättas med en slagen stålrörspåle, berättar Staffan.

Efter dessa riktlinjer arbetade Hercules i lite drygt en månad. Men sedan gick det inte längre, konstaterar Hercules platschef Kent Jansson.

– Under oktober slog vi bort cirka 40 till 45 procent av betongpålarna och det blev bara värre och värre. I början av november fick vi ersätta mer än hälften av betongpålarna med stålrör. Det var ett dubbelarbete som inte var hållbart i längden, varken ekonomiskt eller tidsmässigt. Det insåg även beställaren som gav order om fullskaligt metodbyte, säger Kent, som haft mycket att göra i inledningen av projektet och varit på plats så gott som dagligen.

Mycket dubbelarbete
I början av november var det fortfarande betongpålar som var prio ett. Linus Johansson, som kör pålkran PL 1011 i lag med Jonas Sternkrans, har aldrig varit med om att slå bort så många pålar i ett enskilt projekt som i Kjula.

– Även den betongpåle jag just stod och hamrade på måste tyvärr kasseras. Den nådde aldrig fast berg innan den gick av. Nu får jag göra om samma jobb med en stålrörspåle i stället, säger han och ber kollegan Jonas att koppla på ett specialredskap, en så kallad knekt, så att han kan slå ner den trasiga betongpålen djupare ner i backen.

– Innan jag slår ner stålrörspålen vill jag ha bort betongpålen. Då slipper de som senare ska gjuta fundament och bottenplatta fundera på varför det finns två pålar på en punkt där det enligt planen bara ska finnas en påle, förklarar Linus.

Arbetet fortsätter
Sedan arbetet påbörjades har ytterligare jobb tillkommit. Det är ännu mer pålning som måste utföras. En hel huskropp, som ursprungligen skulle uppföras på annat sätt, ska nu pålas med upp till 700 pålar.
– Vi gör det vi ska göra. Produktionen pågår med både slagna och borrade pålar och även om vi fått mer jobb är det inget vi inte kan klara, säger Kent Jansson.

Arbetet för Hercules ska vara klart i april 2021.

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy