Hercules grundlägger Skandiaporten för NCC

Nu startar arbetet med Skandiahamnen i Göteborg. På uppdrag av Göteborgs Hamn AB ska NCC göra så att hamnen kan ta emot större containerfartyg. Hercules står för det omfattande och komplicerade grundläggningsarbetet.

NCC:s och Hercules uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny front, spont, omfattande pålningsarbeten, installering av en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning. 

– Äntligen ska vi få komma igång. Vi räknar med produktionsstart i vår eller senast tidig sommar, säger Martin Fjellman, produktionschef/Area manager för Hercules i regionen.  

– Det är ett stort arbete, givetvis. Ett arbete vi är stolta över att ha fått. Och det är ett arbete som vi kommer att göra bra. Vi kommer att ha ett tiotal tjänstemän i projektet plus ett tjugotal yrkesmedarbetare och Hercules arbete kommer att pågå i nästan två år, säger Martin Fjellman.  

I projektet finns en rad utmaningar. En sådan är att hamnen kommer att vara i drift under hela byggtiden.
– Logistiken är förstås utmanande. Exempelvis får ingen gå eller cykla i hamnområdet vilket vi är vana vid när det gäller projekt med stora arealer. För oss betyder det att våra medarbetare kommer att köras ut till platsen där de ska arbeta med bil – och det krävs en intern utbildning för att få köra bil på området – och att vi kommer att ha en central etablering intill hamnen och sedan satellitetableringar där arbetena pågår. Men det kommer vi att kunna lösa, säger Hercules projektchef Robert Jungevi.  

Efter flera års projektering ser Robert Jungevi fram emot att starta produktionen med vad han tycker är ett väldigt intressant och spännande och utmanande projekt.
– Det känns väldigt bra att äntligen få komma igång med det här stora projektet. Vi är så gott som klara med bemanningen och kommer också att ta in underentreprenörer för en del av jobben, exempelvis för smidesarbeten, säger Robert Jungevi och tillägger:
– Det ska bli fantastiskt kul och stimulerande att arbeta med hamnen. Att arbeta i marin miljö är oerhört speciellt men det är en utmaning vi gillar och är bra på!  

Fakta:
Den räknas som Skandinaviens största och kanske viktigaste hamn, Skandiahamnen. Men beslut om utbyggnad har dragit ut på tiden, något som är allt annat än ovanligt när det gäller jättelika infrastrukturprojekt med många aktörer inblandade. Efter flera års projektering är nu arbetet i stort sett igång. 

Projektet handlar om att Skandiahamnen ska förberedas för att kunna ta emot större djupgående fartyg. Göteborgs Hamn ansvarar för en del av projektet, vilken NCC har tilldelats, och den andra delen hanteras av Sjöfartsverket. Det senare delprojektet avser muddring och fördjupning av farleden och har under en längre tid inväntat beslut från EU-kommissionen om statsstöd. 

Projekt Skandiaporten är uppdelat i två etapper. Första delen Göteborgs Hamn AB för då man ska förstärka Västra Kajläget av Skandiahamnens södra kaj, vilket omfattar förstärkning och ombyggnad av cirka 700 meter kaj och inkluderar urschaktning av 15 000 m² terminalyta. Här ska slagning av cirka 1 500 bankpålar ske, förlängning av 500 meter kranbalk för de största containerkranarna, återfyllnad och uppbyggnad av en ny terminalyta, utbyte av befintlig spont i kajlinjen mot en ny och kraftigare, muddring av lera 50 meter närmast kaj, samt placering av erosionsskydd på bassängbotten. Detta är en förutsättning för att kommande muddringsarbeten ska kunna ske, såväl som för att kajen ska vara redo att ta emot större fartyg än vad som är möjligt idag. 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy