Hercules utför grundläggning till kontorshuset Kaj 16 i Göteborg

Hercules utför pålning och spontning till Vasakronans nya kontorshus, Kaj 16. Det är ett stort jobb som kommer att pågå året ut. Ordervärdet är på cirka 80 MSEK.

Hercules uppdrag är att projektera grundläggningen av spont och kohesionsstålpålar, göra sättningsberäkningar i 3D och massundanträngningsanalyser tillsammans med tekniska specialister från NCC. Cirka 300 stålpålar kommer även att sättas cirka 80 meter ned i den bottenlösa Göteborgsleran. Innan den fullskaliga produktionen startade tidigare i sommar gjorde man fältförsök med goda resultat.

– Genom ett noggrant förarbete har vi fastställt en produktionsmetod för att minimera massundanträngningen och därmed risken att omkringliggande byggnader påverkas negativt. Det är en stor fördel att vi göra projektet i samverkan. Det ger oss flexibilitet att utveckla optimala lösningar för bygget av det nya huset, och vi kan spara både pengar och tid för Vasakronan, säger Håkan Hakeröd, chef för Hercules.

Kaj 16 är ett nytt konturhus, 16 våningar högt och till mestadels i trä, som ska byggas på Södra Älvstranden i Göteborg. Huset uppförs i bebyggd miljö med omkringliggande hus och bara ett par meter från Hisingsbron. Platsen ställer hårda krav på att begränsa buller och framför allt jordrörelser.

Projektet är en totalentreprenad i samverkan mellan fastighetsägaren Vasakronan, anläggningsbolaget Mark & Energibyggarna och Hercules, och beräknas vara färdigt kring årsskiftet 23/24.

 

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy