Intresset är stort för den elektriska pålkranen

För att uppnå målet om en fossilfri bygg- och anläggningssektor senast 2045 måste utvecklingen och användningen av eldrivna arbetsmaskiner öka. Hercules testar just nu en nyutvecklad pålkran som drivs med el i stället för diesel och följaktligen inte avger några utsläpp.

– Grundläggning är en maskinintensiv verksamhet. Att vi nu tar steg mot en elektrifiering av maskinparken är viktigt ur klimatsynpunkt, säger Jan-Erik Svensson som är chef för maskinenheten på Hercules.

Den nya pålkranen LRH100 Unplugged har utvecklats av Liebherr, som är en av världens ledande tillverkare av arbetsmaskiner för bygg- och anläggning.

– Det är världens första elektriska räckviddspålkran och det känns jättebra att det första exemplaret hamnar hos Hercules, eftersom vårt mål på sikt är fossilfri grundläggning, säger Jan-Erik Svensson.

Den eldrivna pålkranen har samma kapacitet som en motsvarande dieseldriven pålkran. Den klarar att hantera 8 ton tunga pålar i längder upp till 19 meter. Under våren 2022 har Hercules hunnit använda maskinen i grundläggningsprojekt i Kungsbacka, Karlstad och Göteborg.

– Erfarenheterna är goda och intresset för maskinen har varit stort, konstaterar Jan-Erik Svenson.

Maskinen betyder bättre arbetsmiljö

Mats Andersson är en av Hercules mest erfarna maskinförare. Han har kört den batteridrivna pålkranen i de tre projekt där den hittills har använts.

– För min del uppskattar jag att maskinen är tyst och inte avger några avgaser. Det betyder bättre arbetsmiljö både för mig och mina kolleger som jobbar utanför maskinen, säger han.

Mats berättar att han efter varje arbetsdag ansluter maskinen till ett 63 A eluttag så att batteriet får ladda över natten. Under själva arbetsdagen kompletteringsladdar han maskinen vid raster och pauser för att förlänga drifttiden.

– Den normala drifttiden på batteriet är cirka 6 timmar, men om jag exempelvis måste köra runt mycket på arbetsplatsen går det åt mer energi. Då behöver jag ladda oftare alternativt köra med elkabeln inkopplad, säger han.

Eftersom det går att påla och ladda samtidigt behöver han aldrig riskera driftstopp för att batteriet är tomt.

– Det är naturligtvis en trygghet. Samtidigt är det naturligtvis bäst när man kan köra ”sladdlöst”. Att köra med kabeln inkopplad innebär alltid en risk att den kan hamna under maskinen och gå sönder, säger Mats.

I Majorna i Göteborg

Det senaste projektet där maskinen används är kvarteret Spanjoletten i stadsdelen Majorna i Göteborg. Där bygger NCC bostäder på uppdrag av HSB. Hercules har fått förtroendet att utföra grundläggning med drygt 400 betongpålar.

– Projektet har en uttalad miljöprofil och därför passar det bra att den batteridrivna pålkranen används här. Det tycker både vi och HSB, säger Linnea Bergman, som är NCC:s platschef med ansvar för markarbetena.

Hon är övertygad om att fossilfria arbetsmaskiner kommer att bli en vanligare syn på svenska byggarbetsplatser i framtiden. Men i detta projekt ville hon inte bara ge Hercules en eloge för att pålningen utförs med en batteridriven pålkran utan också för de åtgärder som vidtagits för att bullerdämpa pålningen.

–  Även om den batteridrivna pålkranen har en tyst elmotor kan inte nedslagningen av pålar utföras ljudlöst. Genom att bland annat montera en ljudabsorberande matta runt hejaren har Hercules lyckats sänka ljudnivån rejält, vilket betyder väldigt mycket för de människor som bor och arbetar i intilliggande kvarter, säger Linnea.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy