Så arbetar Hercules med pumpstationen i Östra länken i Luleå

Östra länken i Luleå är ett av NCC:s mer omfattande och långvariga VA-projekt. Där arbetar nu Hercules med den pumpstation som kallas P40. Med borrning ska man skapa en så kallad RD-vägg som planeras vara klar vecka 40 – två veckor snabbare än ursprungsplanen.

Hittills har man borrat för cirka 60 pålar i högt tempo.
– Det har gått snabbare än planerat tack vare hårt arbete och tacksam mark som gått väldigt bra att borra i, säger Hercules platschef Robert Kangasmaa.

Etableringen skedde vecka 31 och kommer att vara klart på mindre än 10 veckor. På den tiden ska man borra för en RD-vägg med 216 rör och två hammarbandsnivåer. Väggen blir cirka 30 gånger 15 meter stor.

Pumpstationen är en av flera i jätteprojektet Östra länken som påbörjades 2014 och, om planeringen håller, ska vara klart 2026. Bakgrunden till att Luleå kommun bygger nytt vattensystem är befolkningstillväxten. Universitetsstaden Luleå växer så det knakar och man räknar med att befolkningstalen ska ha sprängt 100 000-vallen till 2040. Det kommer ett upp till 100 år gammalt VA-system inte klara.

Det nya systemet omfattar mer än två mil rör i olika dimensioner, somliga så stora som två meter i diameter. Färskt vatten hämtas från Luleälven och renas i Gäddvik vattenverk innan det pumpas vidare till Luleå tätort. Pumpstationerna behövs för att trycka iväg vatten från ledningarnas lägsta punkter.

Projektet har inte bara gått snabbare än planerat, det har också varit olycks- och incidentbefriat.
– Mottot är inga olyckor eller incidenter på arbetsplatsen! Säkerheten först är inte bara ord, vi är oerhört noggranna med att allt görs som det ska och försöker identifiera farliga moment i förväg, säger Robert Kangasmaa. Han fortsätter:
– Även säkerheten för tredje man har vi jobbat hårt med. De rör vi borrar ner i marken sitter nära vägen och utrymmen där människor rör sig och då finns det en liten risk att grus och stenar kan tränga upp ur rören och träffa människor eller bilar. Därför har vi satt lock på rören för att eliminera den risken.

När borrningen är klar kommer smederna in för att montera hammarband. Det blir huvudsakligen egen personal men någon inhyrd får också plats. Fem eller sex personer kommer då att arbeta i projektet.

Gå tillbaka
Kontakta oss för offert på grundläggning
  • Kontakta oss för offert på grundläggning

    Hjälp med grundläggning för företag och byggentreprenör. Läs mer om våra tidigare projekt här ›

    • Läs mer om vår integritetspolicy